Home » Aktiviteter » Generalforsamling 2014 (26. februar 2014)

Generalforsamling 2014 (26. februar 2014)

Vi holder generalforsamling den 26. februar 2014 kl. 19, hvor vi skal have valgt ny bestyrelse bestående af koordinator, næstkoordinator, kasserer, indkøber, butiksansvarlig og ekstern revisor. Der afholdes kollektivgruppemøde en gang om måneden, hvor bestyrelsen så vidt muligt deltager, ligesom alle medlemmer kan deltage. Ved disse kollektivmøder deltager hver gang én fra hver af grupperne. Bestyrelsen vælges for et år af gangen. Giv gerne lyd til koordinator@koeff.dk, hvis du kunne tænke dig at give en hånd med i bestyrelsesarbejdet.