Home » Bestyrelse

Bestyrelse

Bestyrelsens arbejdsgrundlag:
  1. Bestyrelsen mødes efter behov.
  2. Konsensus beslutninger foretrækkes.
  3. Ved evt stemmelighed ved afstemning er koordinatorens stemme afgørende.
  4. Ved forfald af bestyrelsesmedlem fortsætter den tilbageværende bestyrelse sit arbejdet indtil næste generalforsamling.
  5. Bestyrelsens økonomiske råderum / tegningsret skal besluttes af kollektivgruppen.

Kollektivgruppemøder svarer til bestyrelsesmøder. De afholdes ca. en gang om måneden. Gruppen består af bestyrelsen og alle, der har lyst at deltage på møderne. Det foregår sådan, at hver gruppe sender en repræsentant til mødet, som fortæller om gruppens arbejde og eventuelle udfordringer eller ønsker.

Alle kan komme med forslag til dagsordenen, og alle har taleret. Vi ønsker at beslutte i enighed. Skulle der være behov for at stemme om en afgørelse, har bestyrelsen stemmeret.