Home » Årsberetning 2013

Årsberetning 2013

Det har været et spændende år

Det er tydeligt at behovet er stort for økologisk og grøn tænkning, hvor vi kan gøre en forskel. Vi er nu oppe på 123 medlemmer på kun et år. Nogle er meget aktive og nogle skal måske lige i gang, med at finde deres ben i foreningen.

Vi vil altid være åbne over for nye tiltag

Hvis det pludselig er andre ting, vi har lyst at gøre en forskel for, har vi en velfungerende forening med 6 velfungerende grupper, vi kan bygge videre med. F.eks. er der i Borup nu, en der har taget initiativ til at dyrke noget landsbrugsjord i fællesskab. Jorden har de fået lov at låne og så er det bare at gå i gang. Og initiativer af denne art, er jo også oplagt i vores forening og måske netop det der kunne være tænde nye medlemmer og måske nogle flere mænd.

Der er brug for lokale initiativer

De store multinationale firmaer har fået stor magt og arbejdspladser er centreret mere i København. Folk flytter fra landet mod byerne. Og salg af nationale værdier som dong og nets er begyndt. Og som politikerne udtrykker det, er ikke etik og moral der er afgørende for, hvem der får lov at købe. Men kun tænkt i økonomi.  Men netop vores jord og vores dyr, har vi endnu og vi kan vælge, at vi vil have produkter der er naturlige, og at etik og moral i forhold til jorden og dyrene er i højsædet. Og at vi kan vælge at vores grundvand skånes for gift, og vi kan vælge at vores kroppe kan være i balance, med det vi indtager.

Lidt om gruppernes arbejde igennem året

Indkøbsgruppen

Det har været udfordret af at der kun har været en leverandør i lokalområdet, der har kunnet levere til os. Det har betydet vi nogen gange har kunnet ønske os at udvalget var større. Sådan startede de også i KBH. Med en leverandør og er nu oppe på at få tons af grøntsager distribueret rundt omkring i KBH. til ca. 12 afdelinger. Vi håber at udviklingen går i retning af nogle flere lokale leverandører. Behovet er der. Vores leverandør Ole, hans forældre, var her til fødselsdagen og spiste kage med de mange andre. Hyggeligt at vi bliver en slags familie.  De fortalte, at de havde så mange, der ønskede deres varer og at det var svært at følge med efterspørgslen. De lovede at prioritere os først også fremover og levere til os J .Indkøbsgruppen ligger sig i selen for at finde på løsninger og gør et stort stykke arbejde uge for uge trods sommerferier mm.

Butiksgruppen

Også butikgruppen stiller op uge efter uge. Der har været en periode, hvor der manglede folk og trods det fik de det til at hænge sammen. Også i sommerferien, hvor der var få poser, var der dagens helte og heltinder, der holdt butikken kørende. Dette for at give et signal at alle ved, at vi er der hver uge. Og altid bliver man mødt med venlighed og hjælpsomhed af dem der står i butikgruppen.

Økonomigruppen

Har også været aktive hver uge og sikret sig at aftaler blev overholdt, regninger betalt og at vi sikrer os en forening, der har en tryg økonomi. De har lavet et flot regnskab, som vil blive gennemgået senere.

Presse/it

De har også gjort et stort arbejde med at opgradere hjemmeside og facebook hver uge. Kontakte presse ved behov. Sende nyhedsbrev ud. Lave Wikispace til vagtplan. Lave Dropbox til dokumenter. Lave Mail systemer til alle grupper og medlemmer. En masse systemer er lavet og tilrettet, sammen med alle de andre grupper. ex økonomi gr. som laver regneark klar til hver uge, så kassevagter på pc via dropbox kan se bestillinger på poser, krydse af ved afhentning og tage imod nye bestillinger. Udsendelse af velkomstbreve.
Gruppen vil gerne have flere billeder og gode historier/ indlæg til hjemmeside og Facebook. Hvis andre medlemmer vil være med i gruppen, er de selvfølgelig velkomne. Gerne nye medlemmer der kan opdatere facebook indimellem mm.

Cafe

Cafeen er blevet foreningens samlingspunkt og har fået stor betydning. Folk mødes, kommer forbi, lærer nye mennesker at kende, får en sludder, en kop kaffe og aftensmad. Kommer man ind i foreningen sidder folk lystigt og snakker ved borde. Og for bare et år siden, var der mange der ikke kendte hinanden. Det er da fantastisk at et sådant netværk, kan dannes på så kort tid. Og cafeen har en vigtig funktion i at skabe rammer for mødet. Der er lagt et stort stykke arbejde i at lave mad, boller og kage hver uge. Og også til arrangementer hvor cafe og arrangement gruppe har været aktive begge grupper.

Arrangementgruppe

Der har været holdt mange arrangementer i løbet af året. Fødselsdag og åbent hus, hvor jeg tror der var 100 igennem i løbet af de tre timer. Alle pladser var besatte. Der var bål udenfor. Køge Messe. Kunsthåndværkermarked. Søndre havnedag. Foredrag om økologi. Sommerfest. Julefrokost med musik og digtlæsning. 2 Køff sange. Samarbejde med det grønne hus om arrangementer. Så vi har været meget synlige. Så tænker også at det har gjort en forskel for økologien, både i form af medlemskab men også af en øget bevidsthed om at købe økologisk. Tænk sig at vi har nået alt det på et år.