Home » Aktiviteter » Kollektivmøde d.15.6.2016

Kollektivmøde d.15.6.2016

Dagsorden til Kollektivgruppemøde  den 15.6.2016 – kl. 18.30

1. Kort runde med personlig vejrmelding.        

2. Valg af ordstyrer/referent.                     

3. Godkendelse af referat fra sidste kollektivgruppemøde

4. Nyt fra arrangementsgruppe 

5. Nyt fra butiksgruppen (pakkevagter-kassevagter og indkøb) 

6. Nyt fra økonomigruppe                           

7. Nyt fra Cafe gruppe 

8. Nyt fra IT/presse gruppe 

9. evt.   (incl. evt. ‘to-do-liste’)