Home » Arbejdsgrupper

Arbejdsgrupper

KØFF er bygget decentralt op, så ansvaret for de forskellige områder ligger hos de enkelte grupper og medlemmer. Arbejdsgrupperne kan du læse mere om her, og når du har besluttet dig for, hvor du kunne tænke dig at lægge dine timer, skriver du til gruppens mail. Der er også mulighed for at komme i en ”føl-ordning”, hvis du er i tvivl, om f.eks. butiksgruppen eller cafégruppen er noget for dig.

Butik

Butiksgruppen har ”pakkevagten”, dvs. at de modtager varerne og pakker dem i poser. Det er også butiksgruppen, som gør “butikken” klar med skilt, løssalg, skilt ved vejen mv. Butiksgruppen står for ”kassevagten”, som udleverer poser og tager imod betaling og bestilling af næste ugers poser. Butiksgruppen mangler en del medlemmer. Kontakt: butik@koeff.dk

Økonomi

Økonomigruppen har ansvaret for styringen af økonomien og KØFF’s regnskab. Økonomigruppen opdaterer ark med, hvor mange poser, der er bestilt hver uge, holder styr på antallet af medlemmer mv. Kontakt: oekonomi@koeff.dk

Indkøb

Indkøbsgruppen har kontakten til leverandørerne og køber hver uge ind på baggrund af, hvor mange poser der er bestilt. Gruppen godkender nye leverandører og undersøger, hvilke produkter medlemmerne ønsker, kvaliteten af produkterne – samt hvilken pris de kan fås til. Kontakt: indkoeb@koeff.dk

Café

Medlemmerne af cafégruppen skiftes til at have vagt i cafeen om onsdagen mellem 16-19. Herudover tilberedes mad enten hjemmefra eller i Det Grønne Hus, på dagen eller til fryseren. Alle udgifter refunderes, og maden er økologisk og vegetarisk. Der er stor opbakning til cafeens lækre retter, og alle med kulinariske evner eller nysgerrighed opfordres til at skrive til cafe@koeff.dk

Arrangement

Arrangementsgruppen står for at forberede og afvikle arrangementer – f.eks. medlemsmøder med
fællesspisning, Køge Messen, kunsthåndværkermarked, Søndre Havnedag, KØFF Sommerfest, foredrag mv. Alle ideer modtages med kyshånd, og arrangementsgruppen kunne godt trænge til nogle ekstra ildsjæle, da medlemmerne lægger mange interessetimer. Kontakt: arrangementer@koeff.dk

IT/presse

IT- og pressegruppen opdaterer og udvikler KØFF’s hjemmeside og Facebookside. Gruppen arbejder på at finde en betalingsløsning, så poserne kan betales via hjemmesiden. Gruppen står også for kontakt til pressen, skriver artikler, informerer medlemmer om brugen af Dropbox (til at gemme fælles dokumenter) og Wikispaces, hvor vi gemmer referater, medlemsoplysninger mm. Kontakt: it@koeff.dk eller presse@koeff.dk

Havegruppe

Køff står for pasning af haven i Det Grønne Hus. Gruppen holder havedage efter årstiden. Se efter på ugentlig mail og Facebook. Kontakt havegruppe@koeff.dk

Projektansøgninger

Der er p.t. ingen i denne gruppe, og vil meget gerne have den i gang, da der findes mange puljer til grønne initiativer, som vi er berettiget til at søge, men ikke har haft mulighed for grundet vores knappe ressourcer. Ønsker du at starte denne gruppe, kontakt: koordinator@koeff.dk

Jura

Denne gruppe er p.t. ikke en rigtig gruppe, men en række af vores medlemmer har juridisk indsigt og bakker derfor op, hvis der bliver behov. Har du viden og/eller erfaring inden for det juridiske, kan du melde dig på denne liste som videns person, hvis behovet opstår. Kontakt: koordinator@koeff.dk 

Når du har fundet ud af, hvilken gruppe du ønsker at være aktiv i, tager du kontakt til gruppen ved at sende en mail til dem eller komme i Det Grønne Hus en onsdag, hvor du kan møde butiks- og cafégruppen.

Har du ideer til nye tiltag, sidder inde med ressourcer der kan bruges på anden måde, ønsker at starte en ny gruppe eller ønsker at deltage i en gruppe, der ikke har egen mailadresse. Så kontakt koordinator (koordinator@koeff.dk), så finder vi ud af det.

Kollektivgruppen

Kollektivgruppemøder svarer til bestyrelsesmøder. De afholdes ca. en gang om måneden. Gruppen består af bestyrelsen og alle, der har lyst at deltage på møderne. Det foregår sådan, at hver gruppe sender en repræsentant til mødet, som fortæller om gruppens arbejde og eventuelle udfordringer eller ønsker.

Alle kan komme med forslag til dagsordenen, og alle har taleret. Vi ønsker at beslutte i enighed. Skulle der være behov for at stemme om en afgørelse, har bestyrelsen stemmeret. Datoer for møder kan ses på hjemmesiden www.koeff.dk, og ønskede punkter til dagsorden sendes til koordinator@koeff.dk.

Vi glæder os til at have dig som medlem!